След покачване на адреналина по екопътека Бохемия се отправихме към Рилския манастир. Все отлагах да го посетим, поради неговата висака посещаемост. Когато пристигнах обаче, разбрах защо хора от цял свят идват да го разгледат. Трудно е да сравним Рилския манастир с който и да е друг манастир в България. Останах силно впечатлен от големината му, мястото на което е построен и най-вече на силата която излъчва. Докато Кристиян спеше в колата ние с Ема и Ели, сменяйки се, го разгледахме, преди да поемем към следващата цел за деня – Стобските пирамиди край село Стоб. Етомалко история за манастира.

Още снимки, загатващи величието на Рилския манастир

На връщане се отбих до село Пастра да снимам отдалеч Дяволските водопади. Знам че могат да се доближат, та дори и да се поразходи човек с достатъчно ентусиазъм и желания (макар обикновено това да става на четири крака) да стигне до горната им част. Един ден ще дойдем да се впуснем в това приключение.